Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Charakterystyka studiów

CEL

Celem Studiów Podyplomowych Zarządzanie Logistyczne jest:

  • zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi problemami zarządzania logistycznego, systemową koncepcją zarządzania czynnościami logistycznymi, metodami i narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji logistycznych oraz ukazanie roli logistyki w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
  • przedstawienie powiązań pomiędzy logistyką a zarządzaniem strategicznym, marketingiem, finansami czy zarządzaniem jakością,
  • ukierunkowanie słuchaczy na nowoczesne rozwiązania logistyczne, jak np.: ECR, CPFR, co-markership, JIT II, oraz przedstawienie strategii logistycznych na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania, np. Time Based Managment, GembaKaizen czy Business Process Reengineering,
  • ukazanie problemów logistycznych oraz ich rozwiązywanie poprzez analizę przypadków.
  • poznanie narzędzi sterujących przepływem informacji w systemach logistycznych - SAP ERP,  Qguar WMS.
     

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w różnych działach funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Posiada umiejętności sterowania przepływami informacji, środków finansowych i zasobów  materialnych.

 

ORGANIZATOR STUDIÓW


Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
ul. Powstańców Warszawy 8
35-959 RZESZÓW

  

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

  • Udział w zajęciach
  • Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminów (zgodnie z programem studiów)
  • Wniesienie wymaganej opłaty za studia


EFEKT STUDIÓW
 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej, wg wzoru ustalonego przez MNiSzW

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w dniach sobota i niedziela i realizowane są w budynku L Politechniki Rzeszowskiej, ul. Powstańców W-wy 8.